Het Kijkbeeld

Hans Theys

2012

SC / 480 pages / 24,5 x 17 cm

Published by: Royal Academy of Fine Arts Antwerp - Artesis University College
Language: NL
Design: Hans Theys met Tamara Van San & Damien De Lepeleire
Print: Cultura, Wetteren
ISBN: 978 90 792 8212 8
Price: 30.00 EUR

Dit is Track Report 12/03.

Met een publicatie over het schrijven, grafisch vormgeven, filmen en foto's maken als vorm van participerende observatie doctoreerde Hans Theys. Hij voegt een synthetisch overzicht toe aan zijn praktijk als auteur, grafisch vormgever, filmer en fotograaf zoals die de laatste 25 jaar gestalte heeft gekregen in honderden pogingen (bepaalde aspecten van) het oeuvre van hedendaagse kunstenaars zichtbaar en inzichtelijk te maken voor buitenstaanders en soms ook voor de kunstenaars zelf. Soms leidde dit tot een grotere belangstelling voor (een bepaald deel van) een oeuvre vanwege auteurs, curatoren of galeriehouders, soms leidde dit tot een nieuwe ontwikkeling in het oeuvre. Bovenal, echter, leidde dit voor de auteur tot nieuwe inzichten in de bestudeerde onderwerpen. In dat opzicht vormt Theys' oeuvre een samenhangend geheel dat van een grote originaliteit getuigt.

'Het Kijkbeeld' is verkrijgbaar in vier verschillende achtercovers: telkens gemaakt door Tamara Van San, Rein Dufait, Kasper Bosmans, Panamarenko.

keywords: art, photography, graphic design