Poëtische machine

Jerry Galle

2012

SC / 288 pages / 24,5 x 16,5 cm

Published by: MER. Paper Kunsthalle
Language: NL
Author: Jerry Galle
Design: Studio Luc Derycke
Print: Cassochrome, Waregem
ISBN: 978 94 9069 336 7
Price: 29.00 EUR

Het boek de ‘Poëtische Machine’ handelt over Jerry Galles artistieke praktijk en meer bepaald de ontregeling van (digitale) media zoals films, foto’s en elektronica door twijfelprocessen. Naast elektronische toepassingen zoals kubusrobots (de ‘Poëtische Machine’), digitale films en zelfgeschreven software speelt het tekenen een rol binnen Jerry Galles praktijk. Deze tekeningen zijn reflecties op de thematiek van digitale twijfel binnen elektronische omgevingen. De tekst beschrijft deze thematiek vanuit psychologisch, kunsthistorisch, patafysisch, denkbeeldig, maar vooral, individueel perspectief. Een poëtische-machinetekst is bovendien opgenomen die het originele manuscript omgevormd heeft door middel van taalalgoritmes. De poëtische-machinetekst wordt gezien als co-auteur en stelt de lezer in staat het manuscript vanuit machineperspectief te ervaren, hoewel de machineteksten uitvoerig aangepast zijn door de auteur.

Leaf through the book here

keywords: language