Jerry Galle

Jerry Galle (° 1969) is doctor in de kunsten en exposeerde in verschillende vooral binnenlandse shows. Toen Jerry Galle begon als schilder werd hij sterk beïnvloed door de oude zwart/wit fotografie van bijvoorbeeld Fox Talbot of Niepce. De sensualiteit en vergankelijkheid van deze fotografie wordt vooral bewerkstelligd door het spel met het licht. Naarmate Galle's onderzoek vorderde, is de kunstenaar ook verschillende media beginnen gebruiken. In zijn computer gestuurde werken blijft het schilderen met licht echter een centraal gegeven. Via algoritmes komt hij tot een verbinding tussen geluid en beeld en onderzoekt hij hoe computer gegenereerde beelden minder logisch of voorbestemd kunnen zijn. Centraal staat een emotionele betrokkenheid met de (digitale) beelden. De werken zijn voortdurend onderhevig aan verandering wat de beeldtaal ambigu en rijk aan interpretatie maakt. Momenteel doceert Jerry Galle het atelier Mediakunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten, KASK te Gent. Meer informatie: Fuzzy Logic